Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

028

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Менеджмент соціокультурної діяльності

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

35

Кар'єрні перспективи

 • 1476.1 Менеджер (управитель) з реклами
 • 1448.1 Менеджер (управитель) з туризму
 • 1475.4 Менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю
 • 1474 Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій
 • 1483 Менеджер (управитель) у соціальній сфері
 • 1477.1 Менеджер (управитель) з персоналу

Особливості спеціальності

Особливістю ОПП є її комплексність, поєднання освітньої та практичної складових, орієнтованість на кадрове забезпечення сфери соціокультурної діяльності, що дасть можливість ефективно реагувати на запити роботодавців, зокрема Західних регіонів України. Адже саме тут найбільша концентрація культурно-мистецьких об’єктів, які вимагають забезпечення кваліфікованими кадрами. Збалансоване забезпечення навчального процесу викладачами різних спеціальностей: історичних, філософських, економічних, філологічних та мистецтвознавства, дає можливість здійснювати комплексну підготовку конкурентного випускника.

Забезпечення освітнього процесу покладено на висококваліфікованих фахівців з менеджменту соціокультурної діяльності, економіки, історії, мистецтвознавства. Також залучаються заслужені діячі мистецтв України та відомі роботодавці міста Львова.
Програми навчальних дисциплін сформовані викладачами кафедри соціокультурного менеджменту на основі самостійних авторських розробок та багаторічному практичному досвіді педагогічної діяльності.
Завдяки унікальній базі практик (зокрема, Міський палац культури ім. Г. Хоткевича, КЗ ЛОР «Львівський обласний центром народної творчості і культурно-просвітницької роботи») освітньо-професійна програма дозволяє студентам набути практичних навичок у сфері соціокультурної діяльності, івент-менеджменту, музейного та театрального менеджменту.
Особливістю освітньо-професійної програми «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня є:

 •  комплексність, інноваційні та креативність,
 •  поєднання освітньої та практичної складових,
 •  орієнтованість на запити роботодавців (стейкхолдерів), зокрема західних регіонів України, адже саме тут найбільша концентрація культурно-мистецьких об’єктів, які вимагають забезпечення кваліфікованими фахівцями;
 •  збалансоване забезпечення навчального процесу викладачами різних спеціальностей: історія, економіка, мистецтвознавство, філософія та філологія, що дає можливість здійснювати комплексну підготовку конкурентоздатного на ринку випускника;
 •  позааудиторне навчання.


У навчальному процесі використовуються дистанційні методи навчання на основі використання ІТ-технологій, зокрема на базі платформи Moodle.
Значна кількість занять запланована і в залежності від епідеміологічної ситуації проводиться на об’єктах соціокультурної сфери перлини Західного регіону України – міста Львова із наочними демонстраціями та консультаціями спеціалістів-практиків.

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


1. Українська мова

0,3Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

2. Математика

0,4Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

3. Історія України

0,3Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Іноземна мова

0,3Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Біологія

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Фізика

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Хімія

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Українська література

0,3Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Географія

0,4Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Вартість і терміни навчання

Денна форма 34680 грн за рікТермін навчання: 3 роки 10 місяців