Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

176

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Мікро- та наносистемна техніка/Сенсорні та діагностичні електронні системи

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

100

Кар'єрні перспективи

Можливості проектувати вбудовані системи на базі мікроконтролерів, розробляти сенсорні системи для інтернету речей (ІоТ), програмувати процеси обробки передачі і захисту сигналів, даних та інформації, управляти проектами та програмними рішеннями, забезпечувати якість вбудованих рішень дозволить випускникам бути високваліфікованими технічними фахівцями в галузі електроніки та телекомунікацій. Майбутні оператори медичного та електронного устаткування мають можливість займатись інженерією систем медичної діагностики.

Особливості спеціальності

Адаптована до вимог ІТ-індустрії освітня програма спеціальності, високий рівень викладання та сучасне навчальне обладнання, командна робота над практичними проектами під керівництвом менторів з ІТ-компаній та науковців, розробка сучасних сенсорних та діагностичних систем. Дана спеціальність має статус підтримки Львівського ІТ кластера (детальніше на сайті освітньої програми, за посиланням https://saslvivua.com).

На даній спеціальності проводиться підготовка спеціалістів з сенсорних та аналітичних систем. Програма базується на сучасних знаннях з математичних та фізичних дисциплін, які є основою для мікро- та наносистемної техніки; сучасних уявленнях про тенденції, закономірності розвитку мікро- та наносистемної техніки. Освітня програма спеціальності передбачає здатність до системного мислення, вирішення задач оптимізації та оновлення конструктивних елементів сенсорних та діагностичних електронних систем, пристроїв фізичного та біомедичного призначення. Випускники даної спеціальності будуть вміти контролювати та діагностувати стан обладнання, виконувати профілактику та технічне обслуговування сучасної мікро- та наносистемної техніки, вміти застосовувати сучасні інформаційні технології і комп’ютерне програмне забезпечення, одержать навички роботи з комп’ютерними мережами, базами даних та Internet-ресурсами для вирішення інженерних задач розроблення, впровадження й дослідження комп’ютерних систем та технологій у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


Українська мова *

0,3Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Математика

0,5Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Історія України

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

або Іноземна мова

0,25Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

або Біологія

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

або Фізика

0,5Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

або Хімія

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Конкурсний бал не може бути менший за 140

Вартість і терміни навчання

Денна форма 28607 грн за рікТермін навчання: 3 роки 10 місяців