Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

014.13

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Середня освіта (Музичне мистецтво)

Форма здобуття
освіти

денна/заочна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

50/15

Кар'єрні перспективи

Основна базова сфера працевлаштування: заклади загальної середньої освіти, заклади позашкільної мистецької освіти (музичні школи, школи мистецтв тощо), дошкільні заклади освіти. Широкий вибір професійних можливостей, до прикладу:

  • учитель музичного мистецтва як носій музично-теоретичних знань, фахівець з виявлення музичних здібностей учнів та їх розвитку;
  • керівник шкільного хору, вокального колективу, під керівництвом якого учні стають активними учасниками різноманітних культурно-мистецьких подій;
  • викладач-інструменталіст (народних, духових, спеціальних інструментів);
  • музичний керівник дошкільної установи, який організовує та проводить заняття з музики, створює чи вдосконалює програми музичного розвитку для дітей дошкільного віку.

Особливості спеціальності

  • Особливості програми полягають у врахуванні сучасних вимог щодо формування універсальності фахівця – теоретика та практика, який володіє багатогранними компетенціями, що дають можливість швидкої адаптації до постійно мінливих умов на ринку праці.
  • Формуванні у здобувачів здатності розв’язувати спеціалізовані задачі з організації освітнього процесу, зумовлені закономірностями й особливостями сучасної теорії та методики навчання середньої освіти (музичне мистецтво);
  • Підготовці висококваліфікованих фахівців з музичної педагогіки, які мають фундаментальні фахові знання, демонструють сучасне мислення та володіють фаховими навичками, необхідними для вирішення музично-педагогічних проблем;
    можливості для академічної мобільності і стажування на педагогічних факультетах як провідних вітчизняних закладах вищої освіти, так і за кордоном.

Об’єктом вивчення – є освітньо-виховний процес у закладах середньої освіти, а також позашкільної мистецької освіти (музичні школи, школи мистецтв тощо) та дошкільних закладах за предметною спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), що передбачає формування у здобувачів здатності розв’язувати спеціалізовані задачі з організації освітнього процесу, зумовлені закономірностями й особливостями сучасної теорії та методики навчання.

 

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


1. Українська мова

0,4Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

2. Математика

0,25Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

3. Історія України

0,35Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Іноземна мова

0,35Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Біологія

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Фізика

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Хімія

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Українська література

0,35Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Географія

0,35Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Вартість і терміни навчання

Денна форма 32890 грн за рікТермін навчання: 3 роки 10 місяців
Заочна форма 23023 грн за рікТермін навчання: 3 роки 10 місяців