Програми фахових випробувань

Програми фахових вступних випробувань та вступних іспитів з іноземної мови будуть оприлюднені в терміни, передбачені Умовами прийому до закладів вищої освіти 2018 року

 

Програми додаткових фахових вступних випробовувань для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) за спеціальностями